Page 5 - SegonLlibre
P. 5

Departament de Matemàtiques                            Pàg. 3
         MatVall                                      Polinomis
         2n Cicle de Secundària

           A l’hora d’escriure un polinomi, sol ordenar-se segons el grau de cada monomi i normalment, de
           major a menor.

           En general, un polinomi té la forma:                                  són els coeficients del polinomi.
                   és el coeficient principal o director, que marca el grau del polinomi.

                  Si   , el polinomi s’anomena mònic.

                   és el coeficient anomenat terme independent del polinomi.


        Conjunt de tots els polinomis

              Al conjunt de tots els polinomis de variable  li direm P(x).        Operacions amb polinomis           Suma de polinomis

              Per sumar dos polinomis es sumen els coeficients dels monomis semblants.
              Exemple:           Propietats de la suma de polinomis
           1.-    P(x) i    P(x)
           2.-    P(x) i    P(x)         P(x)         Llei de composició interna

           3.-    P(x) i    P(x)                     Commutativa

           4.-    P(x),    P(x) i     P(x)                        Associativa

           5.-    P(x)           P(x)               Element neutre
           6.-    P(x)               s’anomena oposat o simètric de    Element simètric

           Si                                                          P(x) Polinomis
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10