Page 4 - SegonLlibre
P. 4

Departament de Matemàtiques                            Pàg. 2
         MatVall                                      Polinomis
         2n Cicle de Secundària

       Polinomis


        Monomi


           Un monomi (mono=uno) és una expressió algebraica de la forma:        on       .
            rep el nom d’indeterminada o variable del monomi, pot emprar-se qualsevol lletra

                      Coeficient del monomi
                                     Grau del monomi

                              Indeterminada
              Exemples:

                            coeficient         grau


                            coeficient         grau

                            coeficient         grau
                  T          coeficient         grau

                  M          coeficient         grau           Monomis semblants

              Dos monomis són semblants si tenen la mateixa indeterminada i el mateix grau.


              Exemple:


        Polinomi

              Un polinomi (poli=molts) és la suma de dos o més monomis de grau diferent.

              Si hi ha sols dos monomis, el polinomi rep el nom de binomi.

              Exemples:
                                       grau


                                       grau              No són polinomis:


                                                          P(x) Polinomis
   1   2   3   4   5   6   7   8   9